کتاب توقف در مرگ

اثر ژوزه ساراماگو از انتشارات جمهوری - مترجم: حبیب گوهری راد-ادبیات رئالیسم جادویی

مرگ نمی‌تواند ظالم باشد، زیرا آن‌چه انجام می‌دهد دست کم از منظر خودش اصلا ظالمانه نیست. از سوی دیگر پس از چند ماه اعتصاب و وقفه در انجام وظیفه، دیگر انتظار ندارید که گوش‌هایش اعتراضی بشنوند و چشم‌هایش شاهد نگرانی مردم باشند.
تاکنون پیش نیامده کسی که قرار بوده بمیرد، نمیرد؛ اما گویا در یک لحظه همه چیز تغییر کرده بود، یعنی مدرکی در دست مرگ بود که نشان می‌داد دست کم در مورد یک نفر، تقدیر مانند همیشه عمل نمی‌کند. و اکنون موجودی که یونیفرم تاریخی خود، یعنی کفن سیاه مشهور خود بر تن و کلاه بر سر و داسی بلند دردست داشت، روی صندلی نشسته بود و همان‌طور که با انگشت‌های استخوانی خود بر میز ضربه می‌زد، به اتفاقی می‌اندیشید که نمی‌توانست پاسخی برای وقوع آن پیدا کند...


خرید کتاب توقف در مرگ
جستجوی کتاب توقف در مرگ در گودریدز

معرفی کتاب توقف در مرگ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب توقف در مرگ


 کتاب صد سال تنهایی
 کتاب طبل حلبی
 کتاب زندگی نو
 کتاب فرار به غرب
 کتاب عشق سالهای وبا
 کتاب پدرو پارامو