کتاب خواهران استوری

اثر آلیس هافمن از انتشارات امیرکبیر - مترجم: کرامت الله صادقی پور-ادبیات رئالیسم جادویی

كتاب خواهران استوری اثری ماندگار است كه در سال ۲۰۰۹ توسط گروه انتشاراتی كروان در آمريكا به چاپ رسيده است. فصل‌های آغازين كتاب «تعقيب، گل رز و قو» در ابتدا توسط مجله‌ی پاست رد منتشر شده است. انتشارات هارپر لندن در سال ۲۰۱۰ اين اثر را به چاپ رسانده كه هم چنان اثری ماندگار مانده است. اثر كاملا تخليلی است؛ اسامی، شخصيت‌ها و رخدادها همه زاينده‌ی تخيل نويسنده است. هرگونه تشابهی بين افراد حقيقی، اعم از زنده يا مرده، وقايع و محل‌ها كاملا اتفاقی است؛


خرید کتاب خواهران استوری
جستجوی کتاب خواهران استوری در گودریدز

معرفی کتاب خواهران استوری از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خواهران استوری


 کتاب راز آن اتاق
 کتاب وینک پاپی میدنایت
 کتاب هرگز ترکم مکن
 کتاب شام با آدری هپبورن
 کتاب خمیر ترش
 کتاب کتاب گورستان