کتاب دلدار اسپوتنیک

اثر هاروکی موراکامی از انتشارات آوای مکتوب - مترجم: م عمرانی-ادبیات رئالیسم جادویی

دلدار اسپوتنیک، تلفیق داستانی عاشقانه با داستانی کارآگاهی است که به عنوان مکاشفه ای عمیق در امیال بشری تاثیری شگرف و ماندگار بر ذهن خواننده باقی خواهد ماند.


خرید کتاب دلدار اسپوتنیک
جستجوی کتاب دلدار اسپوتنیک در گودریدز

معرفی کتاب دلدار اسپوتنیک از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دلدار اسپوتنیک


 کتاب عشق و سایر اهریمنان
 کتاب مرگ در آند
 کتاب بعد از زلزله
 کتاب بعد از زلزله
 کتاب مرگ آرتمیوکروز
 کتاب دختر برفی