کتاب فرمین موش کتاب خوان

اثر سم سوج از انتشارات مرکز - مترجم: پوپه میثاقی-ادبیات رئالیسم جادویی

اولش كتاب‌ها را بر اساس طعمشان فقط می‌خوردم؛ خوشحال گاز می‌زدم و می‌جويدم. اما خيلی زود شروع كردم به پراكنده خواندن دور و بر لبه‌های غذاهايم. و با گذشت زمان، بيشتر خواندم و كم‌تر جويدم، تا اين‌كه در نهايت كمابيش تمام ساعت‌های بيداری‌ام را صرف خواندن می‌كردم و فقط حاشيه‌ها را می‌جويدم؛


خرید کتاب فرمین موش کتاب خوان
جستجوی کتاب فرمین موش کتاب خوان در گودریدز

معرفی کتاب فرمین موش کتاب خوان از نگاه کاربران
چقدر میتونه یه کتاب شیرین باشه؟


مشاهده لینک اصلی
موشی که از درون انسان بود و از درون موش ، موجودی که هم انسان بود و هم موش ، نه موش بود و نه انسان . تصور کنید تنهایی بشر رو وقتی به جایگاهش در جهان پی میبره . حالا تصور کنید تنهایی موجودی که هم نوعی در جهان نداره ، زبان ارتباط برقرار کردن نداره ، حتی دستای کوچیکش به کار نوشتن هم نمیاد . تنهای تنهای تنها
ترجمه هم جذاب و زیبا بود :)

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فرمین موش کتاب خوان


 کتاب نفر هفتم
 کتاب راه گرسنگان
 کتاب صد سال تنهایی
 کتاب شهرهای بی نشان
 کتاب آواز اجساد بی گور
 کتاب جزیره زیر دریا