کتاب مرگ و مرگ کینکاس

اثر خورخه آمادو از انتشارات خوب - مترجم: قاسم مومنی-ادبیات رئالیسم جادویی

Joaquim Soares da Cunha, fonctionnaire émérite, bon père et bon époux, décide de tout abandonner pour parcourir les rues de Bahia, délaissant les conventions sociales pour sadonner aux joies du vagabondage. Il devient ainsi Quinquin-la-Flotte.


خرید کتاب مرگ و مرگ کینکاس
جستجوی کتاب مرگ و مرگ کینکاس در گودریدز

معرفی کتاب مرگ و مرگ کینکاس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ و مرگ کینکاس


 کتاب لینکلن در برزخ
 کتاب بلم سنگی
 کتاب جنوب مرز،غرب خورشید
 کتاب بیابان تاتارها
 کتاب بعد از زلزله
 کتاب خانه روان