بهترین های ادبیات رئالیسم جادویی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های رئالیسم جادویی در جهان
 کتاب آشپزخانه شیشه ای

کتاب آشپزخانه شیشه ای

اثر لیندا فرانسیس لی از انتشارات هیرمند


 کتاب بهترین داستان های کوتاه از نویسندگان جدید

کتاب بهترین داستان های کوتاه از نویسندگان جدید

اثر یوکا ایگاراشی از انتشارات یوبان


 کتاب اگر ببری به دام تو افتاد

کتاب اگر ببری به دام تو افتاد

اثر تای کلر از انتشارات پرتقال


 کتاب سومین کرانه ی رود

کتاب سومین کرانه ی رود

اثر میگل انخل استوریاس-اکتاویو پاز-خورخه لوئیس بورخس از انتشارات رد پا


 کتاب کرج حمله می کند

کتاب کرج حمله می کند

اثر متین ایزدی از انتشارات نیماژ


 کتاب مانیانالند

کتاب مانیانالند

اثر پم مونیوس رایان از انتشارات پرتقال


 کتاب خانه ی روز خانه ی شب

کتاب خانه ی روز خانه ی شب

اثر اولگا توکارچوک از انتشارات نشر گویا


 کتاب اهل غرق

کتاب اهل غرق

اثر منیرو روانی پور از انتشارات قصه


 کتاب خوابدیدگان بی اختیار

کتاب خوابدیدگان بی اختیار

اثر ژوزه ادوآردو آگوآلوسا از انتشارات نیلوفر


 کتاب سباستین و ترول

کتاب سباستین و ترول

اثر فردریک بکمن از انتشارات نشر نون