بهترین های ادبیات رئالیسم جادویی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های رئالیسم جادویی در جهان
 کتاب شغل من خواب دیدن است

کتاب شغل من خواب دیدن است

اثر گابریل گارسیا مارکز از انتشارات جمهوری


 کتاب اختراعات آمریکایی

کتاب اختراعات آمریکایی

اثر ریوکا گالچن از انتشارات فلامینگو


 کتاب همه دوستان من ابر قهرمان اند

کتاب همه دوستان من ابر قهرمان اند

اثر اندرو کافمن از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب پیش از آنکه قهوه ات سرد شود

کتاب پیش از آنکه قهوه ات سرد شود

اثر توشیکازو کاواگوچی از انتشارات مون


 کتاب رقصنده بر آب

کتاب رقصنده بر آب

اثر تا-نهیسی کوتس از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب گذرگاه دانایی

کتاب گذرگاه دانایی

اثر موریل باربری از انتشارات نیکو نشر


 کتاب لنی

کتاب لنی

اثر مکس پورتر از انتشارات یوبان


 کتاب شهر جانوران

کتاب شهر جانوران

اثر ایزابل آلنده از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب خیال پرداز

کتاب خیال پرداز

اثر ایان مک یوون از انتشارات سروش


 کتاب اول شخص مفرد

کتاب اول شخص مفرد

اثر هاروکی موراکامی از انتشارات خوب