بهترین های ادبیات رئالیسم جادویی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های رئالیسم جادویی در جهان
 کتاب خوشحالی یک روباه است

کتاب خوشحالی یک روباه است

اثر اولینا داسیوته از انتشارات پرتقال


 کتاب خانه بی سقف

کتاب خانه بی سقف

اثر گوران پترویچ از انتشارات کتاب کوچه


 کتاب کتاب وحشی

کتاب کتاب وحشی

اثر خوان بیورو از انتشارات پرتقال


 کتاب دیار خوابگردی

کتاب دیار خوابگردی

اثر میا کوتو از انتشارات افق


 کتاب تابستانی که همه چیز را بر باد داد

کتاب تابستانی که همه چیز را بر باد داد

اثر تیفانی مک دانیل از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب جادوی کارناوال

کتاب جادوی کارناوال

اثر ایمی افرون از انتشارات داستان جمعه


 کتاب خیابان تمساح

کتاب خیابان تمساح

اثر برونو شولتز از انتشارات خوب


 کتاب مرگ و مرگ کینکاس

کتاب مرگ و مرگ کینکاس

اثر خورخه آمادو از انتشارات خوب


 کتاب آخرین قایق

کتاب آخرین قایق

اثر لورل اسنایدر از انتشارات پرتقال


 کتاب جوهری که جان گرفت

کتاب جوهری که جان گرفت

اثر کنت آپل از انتشارات پرتقال