بهترین های ادبیات رئالیسم جادویی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های رئالیسم جادویی در جهان
 کتاب جادوی سبز آن خانه

کتاب جادوی سبز آن خانه

اثر هیلاری مک کی از انتشارات ایران بان


 کتاب انقلابی ها دوباره دست به کار می شوند

کتاب انقلابی ها دوباره دست به کار می شوند

اثر مائورو خاویر کاردناس از انتشارات برج


 کتاب خون آشام های باغ لیمو

کتاب خون آشام های باغ لیمو

اثر مجموعه ی نویسندگان-ایزابل آلنده از انتشارات پازینه


 کتاب خرگوش نفرین شده

کتاب خرگوش نفرین شده

اثر بورا چانگ از انتشارات دانش آفرین


 کتاب قصه هایی از کافه

کتاب قصه هایی از کافه

اثر توشیکازو کاواگوچی از انتشارات اشراقی


 کتاب نیم قرن با بورخس

کتاب نیم قرن با بورخس

اثر ماریو وارگاس یوسا از انتشارات برج


 کتاب دفتر آبی

کتاب دفتر آبی

اثر آلیس هافمن از انتشارات معیار علم


 کتاب آنچه از این جا می توان دید

کتاب آنچه از این جا می توان دید

اثر ماریانا لکی از انتشارات مروارید


 کتاب شب افسون

کتاب شب افسون

اثر استیون میلهاوزر از انتشارات نشر ثالث


 کتاب سوگ چیزی است که پر دارد

کتاب سوگ چیزی است که پر دارد

اثر مکس پورتر از انتشارات افراز