بهترین های ادبیات رئالیسم جادویی

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های رئالیسم جادویی در جهان
 کتاب زیر درختچه ی یاسمن

کتاب زیر درختچه ی یاسمن

اثر میا کوتو از انتشارات افق


 کتاب کارخانه

کتاب کارخانه

اثر هیروکو اویامادا از انتشارات سنگ


 کتاب ویولتا

کتاب ویولتا

اثر ایزابل آلنده از انتشارات نشر گویا


 کتاب دروازه میراکل

کتاب دروازه میراکل

اثر جس رد از انتشارات ایران بان


 کتاب پیلو پری جنگل

کتاب پیلو پری جنگل

اثر مای کی نوئن از انتشارات پرتقال


 کتاب رئالیسم جادویی

کتاب رئالیسم جادویی

اثر پرویز صالحی از انتشارات بهمن برنا


 کتاب دختر کویر

کتاب دختر کویر

اثر زهرا میرزایی از انتشارات روزگار


 کتاب خیابان آمریکا

کتاب خیابان آمریکا

اثر ایبی زبویی از انتشارات فکر برتر


 کتاب فانوس سحرانگیز خیال

کتاب فانوس سحرانگیز خیال

اثر حمید عبداللهیان از انتشارات کانون اندیشه جوان


 کتاب جهان مردگان آرژانتین

کتاب جهان مردگان آرژانتین

اثر دنیل لودل از انتشارات خوب